Cyberknife M6 Nasıl Çalışır?

Cyberknife stereotaksik radyocerrahi (SRS) cihazı bir robot üzerine yerleştirilmiş 6 farklı eksende haraket edebilen 6 MV’lik enerjiye sahip bir lineer hızlandırıcı cihazıdır. Oda içerisinde monte edilmiş iki ortogonal diagnostik X-ışını kaynağı/dedektör sistemi ile elde edilen görüntüler sayesinde robot pozisyonu tedavi esnasında ayarlanmaktadır.

Tedavi planlama sistemi cihazın kabul testleri sırasında bulunan veriler kullanılarak farklı hesaplama algoritmalarında hesaplamalar yapılabilmektedir. Cyberknife tedavi sırasında hareketli hedefleri takip etmektedir. Özellikle nefes alıp verme ile hareket eden akciğer, karaciğer ve böbrek üstü tümörlerinde bu özellik sayesinde hareketli tümörler yüksek hassasiyet ile ışınlanabilmektedir. Hastanın soluk alıp verme sinyali hasta üzerine yerleştirilen infrared-kamera yardımıyla siteme aktarılmaktadır. Böylece beden içindeki tümör hareketi ile nefese bağlı hareket korele edilerek cihazın tedavi esnasında tıpkı hasta gibi nefes alıp vermesi sağlanmaktadır. Bu teknoloji her hastaya spesifik uygulanmaktadır ve diğer konvansiyonel sistemlerde bu mümkün değildir.