Canlı Vericili Karaciğer Nakli

Bir canlıdan karaciğerinin bir parçası alınarak yapılan karaciğer nakli

Organ bağışı sayısı yeterli olmadığı için, hastaların çoğu yeni bir karaciğer beklerken hayatlarını kaybetmektedirler. Buna çözüm olarak başka bir canlıdan (hastanın bir yakını) karaciğerinin bir parçası alınarak hastanın hayatını kurtarmak mümkündür. Bu amaçla, hastanın kan grubundan bir yakını veya etik kurul tarafından onaylanmış akraba dışı biri ameliyata gönüllü olur. Yapılan detaylı incelemeler neticesi eğer uygun ise hastanın kilosuna uygun olan karaciğer bölümü (sağ bölümü, sol bölümü veya daha küçük bir kısmı) usulünce gönüllüden alınır ve hastanın karaciğerinin yerine takılır.

Canlı Vericili Karaciğer Bağışı

1.Hiçbir baskı altında kalmadan kendi özgür iradesi ile bu kararı vermelidir.
2.Donör 18 yaşın üzerinde olmalıdır.
3.Donör ve alıcının kan grubu eşleşmelidir.
4.Aktif bir enfeksiyon
5.Vücudun herhangi bir yerinde tümör varlığı
6.Ameliyat için engel sistemik bir hastalığın varlığı (DM, Kalp yetmezliği v.s)
7.Verici karaciğer yapısı ve fonksiyonu normalı
8.Karciğerin volümü alıcı ve verici için yeterli olmalı

Canlı Vericili Karaciğer Nakli Verici Adayında Yapılan Tetkikler

•Kan grubu tayini
•Tam kan sayımı
•Tam idrar incelemesi
oViral testler: HBSAg, Anti-HBS, Anti HBc IGG, anti HIV, Anti HCV Anti CMV-IGM, Anti CMV-IGG
•Kan Biyokimya testleri: (T Bil, D Bil, ALT, AST, GGT, AP, Açlık kan Şekeri, T Protein, Albumin, Na, Cl, K, Ca, Mg, inorg-P, BUN, Kreatinin, Ürik asit, LDH, CPK
•Amilaz, CRP, Total kolesterol, LDL, HDL, Trigliserid
•Tiroid fonksiyon testleri: TSH, T3, T4
•Kanama Profili: PTZ, Aptt, kanama zamanı
•Kardiyolojik İnceleme: EKG, EKO, Sintigrafi, Eforlu EKG ve gerekirse anjiografi
•USG:Karaciğer, safra yolları, yağlanma ve vasküler yapıların değerlendirilmesi •Göğüs Hastalıkları İnceleme: Solunum Fonksiyon testleri, Ön arka akciğer grafisi, gerekirse Toraks CT
•Karaciğerin CT Anjiografisi: vasküler yapılar değerlendirmek ve volum hesabı yapmak için
•MR Kolanjiografi: safra yolu anatomisi için
•Karaciğer Biyopsisi
•Konsultasyonlar: Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, Psikiyatri

Canlı vericiden karaciğer nakillerinde önemli olan faktör alıcının ihtiyacını karşılamak için yeterli büyüklükte karaciğer çıkarılmasıdır. Alıcıya en az vücut ağırlığının en az %0.8'i kadar bir karaciğer nakledilmesi gerekir. Vericiden alınacak karaciğer sağ lob olduğu takdirde büyük oranda bu ihtiyacı karşılar. Karaciğer kendisini tama yakın yenileyen bir organdır. Bu yenileme işlemi 6 haftada tamamlanır. Alıcının ağırlığına göre sağ ya da sol lob nakil için alınır. Bebekler için sol yarının daha küçük bir kısmı (lateral segment-%20 büyüklükte) çıkarılabilir. Vericiler tekrar karaciğer veremezler. Karaciğer nakli vericisi olmanın riskleri Tüm ameliyatlarda olduğu gibi karaciğer nakli verici cerrahisi de bir takım riskler taşır. Çok az olmasına rağmen ölüm riski olan bir ameliyattır. Ameliyat öncesi yapılan çok detaylı incelemeler ile bu risklerin minimale indirilmesi hedeflenir. Hayatı tehdit edici problemlerin ortaya çıkması gelişmiş organ nakli merkezlerinde %1’in altındadır. Karaciğer nakli vericilerinin %95’i 3-4 gün içinde sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edilebilmekte ve 4-5 hafta içinde normal mesleki ve sosyal yaşantılarına dönebilmektedir. Karaciğerin bir kısmını veren kişinin ileri yaşantısında karşısına gelebilecek her bir problem genellikle yoktur.

Bu risk karaciğer nakli yapılmasını gerektiren hastalığın ağırlığı ile değişir. Bu hastalar genellikle her türlü rezervi tükenmiş, çok ağır durumda hastalardır. Karaciğer nakli bilinen en büyük ameliyatlardan biridir. "Ağır hasta + büyük ameliyat" riskleri artıran en önemli faktördür. Ayrıca karaciğer değişirken vücudun en büyük damarları kesilip dikilmekte ve bu damarlara ait ciddi istenmeyen kanamalar olabilmektedir. Bazen yeni takılan karaciğer takıldığı vücutta iyi çalışmayabilir. Riskleri aşağı çeken en önemli faktörlerden biri organ nakli ekibinin tecrübesidir. Karaciğer nakli sonrası takip ve ilaç kullanımı Uzun süre kişinin ve nakil edilen karaciğerin sağ kalması altındaki en önemli etmen düzenli olarak yapılan kontroller ve hastanın düzenli ilaç kullanımıdır. Doktor tavsiyesi olmadan hasta hiçbir ilacını kesmemeli ve ek bir ilaç almamalıdır. Hatanın yakın takibi ile problem olabilecek durumların erken tanı ve tedavi şansı olur. Tüm organ nakli olan hastalarda olduğu gibi, karaciğer nakli yapılan hastalar da ömür boyu bağışıklık sistemini baskı altında tutmak için ilaç kullanırlar. Bu başarının en temel şartıdır. Eğer ilaç kullanılmaz veya düzensiz keyfi bir kullanım söz konusu olur ise, bağışıklık sistemi hemen bu yabancı organa karşı savaş başlatır ve bu organın ve belki de hayatın kaybı ile sonlanır.

Karaciğer nakli sonrası başarı nakil olan kişinin normal, aktif, üretken hayatına geri dönmesini sağlamaktır. Karaciğer nakli ile insanlar işlerine, okullarına dönebilirler. Karaciğer nakli sonrası hamilelik ve doğum mümkündür. Altı ay bir sene gibi kısa bir süre içinde çok ağır olmamak kaydı ile sportif faaliyetlerde bulunulabilir. Merkezle arası farklıklar olmakla beraber karaciğer nakli olan hastaların yaklaşık %90 hastaneyi sağlıklı bir şekilde terk eder. Başarıda en önemli faktör tedaviyi üstlenen ekibin tecrübesidir.